Voor onze paus…

PausNoveenkaarsAbdijPaus Franciscus ontvangt van de Generale Overste van de Zusters Missionarissen van het Onbevlekt Hart van Maria (in ons land ook bekend als de Zusters van de Jacht) een noveenkaars met zijn beeltenis en de tekst ‘Bid voor Paus Franciscus’.

De paus was hier heel opgetogen mee, ook en vooral omdat er gevraagd werd hem te steunen door ons gebed. Deze noveenkaars is afkomstig uit het Liturgische Centrum van onze Dendermondse abdij.