Missie

De missie van ons Liturgisch Centrum kun je omschrijven als volgt:

Een liturgisch centrum… heeft niet als hoofddoel financiële winsten te maken. Het is een dienst aan de gemeenschap en heeft dan ook een speciale uitstraling op liturgisch, pastoraal en catechetisch vlak.

Het is in de eerste plaats ook een ondersteuningspunt en ontmoetingsplaats voor parochies, scholen, jeugdbewegingen … en hulp bij evangelisatie en heeft het een specifiek aanbod.

Daarom is het en zou het onze diepe bekommernis moeten zijn dit te behouden. Het zal een bewuste keuze zijn waarin men zal moeten investeren voor de toekomst van de kerk. Dit gaat ons allen aan, omdat wij van de kerk houden en reeds zoveel van onszelf voor haar gegeven hebben.

Een liturgisch centrum is als een “vuurtoren” een lichttoren voor de grote omringende omgeving.