Voor parochies

Op parochiaal vlak worden kaarsen vaak gebruikt als symbool: doopkaarsen, communiekaarsen, huwelijkskaarsen…

divr3k
Parochie kaars 1
Wees gegroet, Maria
divr7k
Parochie kaars 2
Priesterschap
divr14k
Parochie kaars 3
EmmaĆ¼skaars
divr4k
Parochiekaars 4
Doopsel / communie
divr5k
Parochiekaars 5
Uit dankbaarheid
OokĀ gepersonaliseerde kaarsen om bv. de koster, de diaken, de catechisten … te danken, kunnen verkregen worden.