De abdij en de missies

Zoals u elders op deze site kunt lezen, stond onze abdij aan de wieg van een missie in Transvaal, samen met andere abdijen.

Deze nederzetting functioneert nu volledig onafhankelijk.

Verder ontvangt de abdij regelmatig missionarissen, op rondreis en steunt ze hun werk zoveel mogelijk.