conferentie 10 februari 2015

Op 10 februarie spreekt de heer Boone over:

“Leven met elkander, over de christelijke gemeenschap”